Triop genomför analys av skadlig kod med hjälp av manuella samt automatiska verktyg med hjälp av metoder som är framtagna under lång tid.

Syftet är att undersöka hur den skadliga koden fungerar på en dator, mobiltelefon eller över nätverket.

Vi använder statisk samt dynamisk analys inom reverse-engineering för analysen och avslutar alltid med en rapport.