Cybernoden

Publicerad
cybernoden

Triop AB är nu medlem i Cybernoden, den svenska kompetensgemenskapen  för cybersäkerhet som är en del av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps EU-uppdrag avseende ECCC (European Cybersecurity Competence Centre).

”En nationell kraftsamling kring cybersäkerhet för att accelerera forskning och innovation inom industri och offentlig sektor.”

Arbetet i den svenska Cybernoden sker genom föreläsningar, medlemsaktiviteter såsom arbetsgrupper. Nuvarande arbetsgrupper är:

  • AG IoT-säkerhet
  • AG Riskanalys
  • AG Cyber Threat Intelligence
  • AG AI och cybersäkerhet
  • AG Säkerhet i SCADA/ICS
  • AG Privacy by Design
  • AG Krypt
  • AG Mänskliga aspekter

Läs mer om Cybernoden på: