IT-sakerhetsgranskningIT-säkerhetsgranskning är en tjänst vi utför på uppdrag av kund där vi tittar närmare på säkerhetshöjande åtgärder som bör genomföras på system, produkter eller nätverk. Tjänsten riktar sig till Er som vill granska huruvida en IT-säkerhetspolicy efterlevs eller upprätta ett nytt säkert system.

Vi har över 10 års erfarenhet av att granska och upprätta säkra system inom myndighet och försvarssektorn.

Våra metoder vid IT-säkerhetsgranskning är mycket olika beroende på vad som granskas men avslutas med avlämnande av rapport. Muntlig genomgång av föreslagna åtgärder är så också något som vi erbjuder.

Inom området genomför vi även kryptoanalys, penetrationstester eller kodganskning.