Medverkar i TechWorld

Publicerad

Jonas Lejon på Triop AB medverkar i tidningen TechWorld och uttalar sig om DevOps.

Devops är en naturlig utveckling för att effektivisera pålitligt, mer testat, med mer tilltro. Det drar ned tiden för administration, ett uppdrag från kund tar nu en timme i stället för en dag.

Artikeln i sin helhet återfinnes här: