Vi är experter på att utföra nätverksforensik där vi tittar närmare på inspelad eller realtidsdata från nätverk. Vi arbetar med format såsom .pcap och .pcapng men även nätverkstappar.

Nätverksforensik är bra till många syften och några kan vi lista här:

  • Analysera vad som hänt vid ett dataintrång
  • Spara information för att genomföra menbedöming
  • Intrångsdetektering