OSINT Öppna dataVid kryptoanalys eller penetrationster så inhämtar vi information via öppna källor såsom sociala medier, öppna databaser eller andra typer av källor som metadata på hemsidor eller dokument.

Framförallt är öppna källor även ett verktyg till att öka förståelsen för ett system eller nätverk vid reverse-engineering.

Vi utvecklar även system för automatisk inhämtning, bearbetning och analys av stora datamängder (big data) och kan erbjuda skräddarsydda utbildningar inom området.

Kontakta Triop om OSINT