BitcoinTriop tillhandahåller IT-säkerhetstjänster relaterad till blockkedje-teknologi och Bitcoin. Dessa tjänster omfattar men begränsas ej till följande områden:

  • IT-säkerhetsgranskningar av implementationer eller system
  • Kodgranskningar
  • Systemdesign av säkra system
  • Spårbarhet och logghantering
  • IT-Forensiska utredningar

Kontakta Triop gällande Bitcoin-säkerhet