detectiveVi stödjer och genomför undersökningar inom IT-Forensik (Forensics) där vi tittar närmare på ett antal områden. Framförallt när det gäller undersökningar av datorer, mobiltelefoner eller system där misstanke om bakdörrar, exfiltration eller andra typer av intrång kan misstänkas.

IT-Forensik av nätverkstrafik (nätverksforensik) och reverse-engineering av nätverkstrafik samt krypterad nätverkstrafik är också något som vi genomför på uppdrag av kund.

Samtliga uppdrag avrapporteras genom en skriftlig rapport. Vi arbetar även med operationssekretess (OPSEC) innan, under och efter avslutat uppdrag.

Har ni blivit utsatta för dataintrång?

Triop AB erbjuder incidenthantering med korta ledtider där vi genomför åtgärder för att förmildra en eventuell skada samt underlätta undersökning efter intrång.

Tveka inte att höra av Er till oss för råd och stöd vid eventuella dataintrång.