Vi utför uppdrag inom området IT-säkerhetsforskning där kund önskar att fördjupa sin kunskap inom ett eller flera specifika områden. Den IT-säkerhetsforskning som vi bedriver är av teknisk karaktär och kan omfatta följande områden:

  • Deobfuskering av användare eller programkod
  • Utveckling av programkod för specifika syften
  • Analys av företeelser eller utveckling inom områden
  • Reverse-Engineering
  • Kryptografisk programkod eller system
  • Penetrationstester

Tveka inte att kontakta oss för uppdrag inom IT-säkerhetsforskning.