A cryptosystem should be secure even if everything about the system, except the key, is public knowledge

Kerckoffs princip

Vi utför tekniska IT-säkerhetsgranskningar av krypteringsprodukter eller system. Fokus ligger på att identifiera eventuella sårbarheter som en angripare kan nyttja.

I dagens IT-system så använder nästan samtliga produkter kryptering i någon form vilket ökar kraven på att dessa är granskade.

Exempel på några av dom testerna som utförs vid vår krypteringsgranskning:

  • Man-i-mitten attack
  • Informationsläckage
  • NedgraderingsattackKrypteringsgranskning
  • Paddingattack
  • Återuppspelningsattack
  • Forcering
  • Överbelastningsattack
  • Svaga krypteringsalgoritmer
  • Kollisionsattack
  • Sidokanalsattack

Granskningarna är mycket omfattande och kräver i många fall att specialskriven programmvara utvecklas. Vi har i över 10 års tid utvecklat metoder för kryptogranskningar.

Läs även om kryptoanalys.