Triop AB tecknar underleverantörsavtal

Publicerad

Engvall SecurityTriop AB har tecknat ett underleverantörsavtal med Engvall Security gällande konsulttjänster inom IT-säkerhet mot försvarssektorn.

Företaget Engvall Security beskrivs enligt följande:

”Vår primära marknad är den försvarsrelaterade marknaden med huvudkunder som Försvarsmakten och Försvarets Materielverk. Vi arbetar även inom, och har erfarenhet av, uppdrag inom handel, industri, bank och finans, sjukvård, kommuner samt andra myndigheter.”