Underleverantör till SecureState

Publicerad

SecureStateTriop AB har nu tecknat ett underleverantörsavtal med IT-säkerhetsföretaget SecureState AB. Avtalet gäller två kunder inom offentliga sektorn.

Secure State är ett konsultföretag med specialistkompetens inom området informationssäkerhet. Vi arbetar med stora kunder i branscher med mycket höga säkerhetskrav, främst offentliga myndigheter, försvarssektorn samt kommuner och landsting.

Vi hjälper våra kunder att skapa tillit till sina system och processer.