CyberspionageInom området cyberspionage har vi tagit fram ett antal konsultuppdrag där vi tittar närmare på hur cyberspionage mot Er organisation kan upptäckas.

Vidare så undersöker vi även modus operandi, hur eventuell skada kan begränsas och fiktiv information kan planteras vid exfiltration. Även så anpassar vi social ingenjörskonst samt omvänd målsökning för att identifiera kritiska delar.

Tjänsteutbudet har framtagits efter många år av forskning inom området IT-forensik.

Övriga frågor som vi kan hjälpa att besvara för Er organisation:

  • Hur kvalificerad är aktören?
  • Används zero-days? (nolldagars-sårbarheter)
  • Vilken information har exfiltrerats eller ändrats
  • Vem kan aktören vara?
  • Hur skyddas organirasionen

Kontakta oss