Reverse-Engineering
Skärmdump från IDA Pro

Triop utför uppdrag inom Reverse-Engineering inom ett antal områden.

Några områden kan vi utföra uppdrag är inom:

  • Analys av skadlig kod (malware) såsom trojaner, bakdörrar eller maskar
  • Kryptoanalys
  • Utvärdering av kryptografiska produkter
  • Kompatibilitet med tredjepartsprodukter
  • Nätverksprotokoll
  • Förhindra stöld av immaterialrätt

Även så inkluderar vi Reverse-Engineering inom övriga tjänster såsom IT-Forensik och vid pentrationstester samt säkerhetsgranskningar.

Metoder för Reverse Engineering

Vi använder oss av ett antal olika verktyg och metoder för att uppnå resultat. I samråd med Er så kommer vi fram till vad för resultat som önskas inom vilken tidsram.

Följande metoder används för kodanalys:

  • Statisk analys där vi utför disassemblering (dekompilering).
  • Dynamisk analys där en debugger eller emulator används.
  • Blackbox/whitebox dvs med eller utan dokumentation eller andra uppgifter

Reverse Engineering går även under benämningen omvänd ingenjörskonst eller baklängsingengör.

Kontakta Triop gällande reverse engineering